120/4 หมู่6 ตำบล ไผ่ลิง อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
E mail : chokeweerachai@hotmail.com, chokeweerachai@gmail.com
โทร : (035)336 429-30 , (035)213 925-27 แฟกซ์ : (035)336 429


l Map l Contact Us l

Update : 5 Jan 2023